Resistor Array-Network Library
5 Tháng Mười, 2016
Aluminum Electrolytic Radial Capacitors Library
8 Tháng Mười, 2016
Show all

Chào mọi người,
Hôm nay chúng tôi chia sẻ thư viện Trimmer Potentiometer_Bklogy_Library. Hy vọng có thể giúp ích được cho mọi người.

*Note*: Đối với loại Trimmer Potentiometer này, khi thiết kế cần chú ý chức năng chân sao cho Sch.Library và PCB.Library phải giống nhau nhé.

Thân mến !

Part 5: Trimmer Potentiometer_Bklogy_Library

Download: trimmer-potentiometer_bklogy_library

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *