2 Tháng Mười, 2019

ỨNG DỤNG MODBUS CONVERTER TRONG GIÁM SÁT NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

BK-MBEC-610 là bộ chuyển đổi Modbus (Modbus Converter) từ giao thức Modbus RTU sang Modbus TCP/IP, được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp. Thiết bị cho phép bạn dễ dàng […]