Chassis Mount Resistor Library
5 Tháng Mười, 2016
Resistor Array-Network Library
5 Tháng Mười, 2016
Show all

Chào mọi người,
Chúng tôi tiếp tục chia sẻ thư viện Radial Resistor_Bklogy_Library. Mọi người khi thiết kế nhớ chú ý công suất của điện trở nhé.

Thân mến !

Part 4: Radial Resistor_Bklogy_Library

Download: radial-resistor_bklogy_library

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *