Cung cấp các giải pháp hỗ trợ quản lý kho cho các nhà máy, thương mại điện tử nhằm
 Loại bỏ lỗi khi bốc xếp
 Tăng hiệu suất làm việc
 Giảm chi phí
 Tăng khả năng cung ứng của kho hàng