Trimmer Potentiometer Library
6 October, 2016
Aluminum Electrolytic Capacitors Library
12 October, 2016
Show all

Chào mọi người,
Hôm nay chúng tôi chia sẻ thư viện Aluminum Electrolytic Radial Capacitors_Bklogy_Library. Hy vọng có thể giúp ích được cho mọi người.

*Note*: Đối với loại Aluminum Electrolytic Radial Capacitors này, khi thiết kế cần chú ý chọn đúng kích thước đường kính “D” và chiều cao “L” Tụ, bằng cách đọc thông số giá trị điện dung và điện áp của tụ cần dùng (cách chọn size theo hình ảnh đính kèm).

Thân mến !

Part 6: Aluminum Electrolytic Radial Capacitors_Bklogy_Library

Download: aluminum-electrolytic-radial-capacitors_bklogy_library

select

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *