Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện (transformation) cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng.

2 Tháng Mười, 2019

ỨNG DỤNG MODBUS CONVERTER TRONG GIÁM SÁT NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

BK-MBEC-610 là bộ chuyển đổi Modbus (Modbus Converter) từ giao thức Modbus RTU sang Modbus TCP/IP, được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp. Thiết bị cho phép bạn dễ dàng […]
1 Tháng Năm, 2019

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN (DCS)

DCS (Distributed Control System – Hệ thống điều khiển phân tán) -Hệ thống điều khiển phân tán dựa trên các phần cứng và phần mềm điều […]