Aluminum Electrolytic Radial Capacitors Library
8 Tháng Mười, 2016
PCB DESIGN-“FREE TRAINING”
6 Tháng Mười Hai, 2016
Show all

Chào mọi người,
Hôm nay Ad tiếp tục chia sẻ thư viện Aluminum Electrolytic Capacitors_Bklogy_Library. Mọi người bổ sung thêm vào thư viện của mình nhé.

*Note*: Đối với loại Aluminum Electrolytic Capacitors này, khi thiết kế cần chú ý chọn đúng kích thước đường kính “D” và chiều cao “L” Tụ, bằng cách đọc thông số giá trị điện dung và điện áp của tụ cần dùng.

Thân mến !

Part 6: Aluminum Electrolytic Capacitors_Bklogy_Library

Download: aluminum-electrolytic-capacitors_bklogy_library

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *